Αρχαία Ελληνική Ιατρική, Μία ιδιοσυγκρασιακή προσέγγιση στην προαγωγή της Υγείας